TERMA PENGGUNAAN

Penggunaan Laman Web

Laman web ini disediakan oleh Merck Sharp & Dohme (Malaysia) Sdn. Bhd. (MSD) dan bertujuan untuk digunakan oleh orang awam di Malaysia dan profesional penjagaan kesihatan Malaysia yang berkelayakan. Justeru, kandungannya telah direka untuk mematuhi undang-undang dan peraturan Malaysia sahaja.

Akses anda dan penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada penerimaan anda terhadap Terma Penggunaan, yang mana MSD berhak untuk meminda pada bila-bila masa. Oleh kerana anda akan terikat dengan pindaan ini, anda harus menyemak Terma Penggunaan ini dari semasa ke semasa.

Laman web ini mengandungi maklumat yang berkaitan dengan pelbagai keadaan kesihatan dan perubatan serta rawatan yang berkaitan. Laman web ini juga mungkin mengandungi pautan ke latihan dalam talian untuk GP dan Pakar. Latihan ini adalah untuk tujuan kesedaran di Malaysia sahaja. Walaupun MSD dan penyedia perkhidmatannya telah menggunakan usaha yang munasabah untuk memasukkan maklumat yang tepat dan terkini di laman web ini, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak memberi jaminan atau perwakilan mengenai ketepatannya dan semua pengguna mesti, sebagai syarat penggunaan laman web ini, bersetuju bahawa semua akses dan penggunaan laman web (dan mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini) adalah pada risiko anda sendiri. Sebarang latihan yang terdapat di laman web ini tidak bertujuan untuk digunakan sebagai pengganti latihan atau nasihat profesional.

Adalah menjadi syarat penggunaan bahawa hanya orang awam di Malaysia atau profesional perubatan yang bermastautin di Malaysia mengakses laman web ini. MSD atau pembekal perkhidmatannya yang terlibat dalam membuat, menghasilkan atau menyampaikan laman web ini (atau mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini) tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan langsung, sampingan, berbangkit, tidak langsung atau punitif yang timbul daripada akses kepada, penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini atau apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan laman web. Walaupun setiap usaha akan dibuat oleh MSD untuk memastikan semua maklumat di laman web ini tepat dan terkini, maklumat yang diberikan di laman web MSD bukan pengganti untuk nasihat dan penjagaan perubatan profesional. Jika anda mempunyai keperluan khusus, sila berjumpa dengan penyedia penjagaan kesihatan profesional. Apa-apa rujukan kepada produk, perkhidmatan, atau penyedia penjagaan kesihatan di laman web ini bukan merupakan cadangan atau pengesahan produk, perkhidmatan atau pembekal.

Pautan ke Laman Web Lain

MSD dan penyedia perkhidmatannya tidak membuat sebarang tuntutan atau perwakilan, dan tidak bertanggungjawab terhadap kualiti, kandungan, sifat atau kebolehpercayaan laman web yang boleh diakses oleh hiperpautan dari laman web ini, atau laman web yang menghubungkan ke laman web ini. Laman-laman yang dipautkan tidak berada di bawah kawalan MSD dan penyedia perkhidmatannya dan MSD atau penyedia perkhidmatannya tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web yang dipaut atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman web yang dipautkan, atau sebarang perubahan atau kemaskini ke laman tersebut. Penyertaan mana-mana pautan tidak mensyaratkan MSD dan penyedia perkhidmatannya bergabung, atau mengesahkan laman web atau sebarang maklumat yang terkandung di dalamnya.

Anda diberi hak terhad dan tidak eksklusif untuk membuat hiperpautan ke laman web ini dengan syarat pautan tersebut tidak menggambarkan MSD atau mana-mana produk atau perkhidmatannya dengan cara yang salah, mengelirukan atau menghina. Anda tidak boleh menggunakan logo MSD atau lain-lain grafik atau cap dagangan kepunyaan MSD untuk menghubungkan laman web ini tanpa kebenaran bertulis MSD. Hak terhad ini boleh dibatalkan pada bila-bila masa.